Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Χολέβας, DDS, PhD

Ο Δρ. Χολέβας, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννήθηκε το 1979 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και τελείωσε το 1ο Ενιαίο Λύκειο Τρικάλων. Φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου του απονεμήθηκαν το πτυχίο της Οδοντιατρικής Σχολής (2008) και το Διδακτορικό Ιατρικής Σχολής (2013).

Ο Δρ. Χολέβας εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του γραφείου του Γενικού Διευθυντή Έρευνας και Τεχνολογίας  του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα που αφορούν αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων στις θεματικές ενότητες της ιατρικής και βιοϊατρικής (2008 – 2009). Επίσης, εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του καθηγητή Αθανάσιου Ε. Καραθανάση του τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στον τομέα της Ιστορίας – Δόγματος – Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές σχέσεις, σε θέματα που αφορούν την ιστορία και τα προβλήματα  του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων (2009 – 2010). Από το καλοκαίρι του 2013 είναι ιδρυτικό μέλος και διευθύνων σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής εταιρίας Brain Gate (www.brain-gate.org).

Η έρευνα του Δρ. Χολέβα αφορά την επίδραση των φαρμάκων σιλδεναφίλη και μποσεντάνη για την ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση (IPAH) στην έκφραση των γλυκοζαμινογλυκανών και μεταλλοπρωτεασών σε πρωτογενείς καλλιέργειες λείων μυϊκών κυττάρων πνευμονικής αρτηρίας ανθρώπου. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Χολέβας και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι τα μόρια του εξωκυττάριου χώρου, όπως οι γλυκοζαμινογλυκάνες και ιδιαίτερα το υαλουρονικό οξύ, οι πρωτεογλυκάνες και οι ζελατινάσες εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της IPAH και θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυνητικούς φαρμακολογικούς στόχους στην αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης. Η επίδραση των φαρμάκων σιλντεναφίλη και μποσεντάνη, τα οποία χορηγούνται στη IPAH, υποδεικνύει ενδεχόμενα ευεργετικά αποτελέσματα λόγω της προκαλούμενης επαναφοράς σε φυσιολογικά επίπεδα της γονιδιακής έκφρασης των πρωτεογλυκανών, αλλά η στατιστική τους σημαντικότητα παραμένει να αποδειχθεί σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Ο Δρ. Χολέβας έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Ο Δρ. Χολέβας έχει πολλαπλές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων αλλά και σε εφημερίδες. Είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο: «Η Ελλάδα μετά το μνημόνιο: Η διαδρομή της επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσω της οικονομικής διπλωματίας» και μίας μελέτης με τίτλο: «Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Η ιστορία και η προσφορά του» τα οποία συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Από το 2010 είναι μέλος του Οδοντιατρικού  Συλλόγου  Τρικάλων και έχει λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντιάτρου για την περιφέρεια του νομού Τρικάλων. Είναι Μέλος του FPRI(Foreign Policy Research Institute) των Η.Π.Α. και μέλος του ‘Δικτύου Οικουμενικού Ελληνισμού’ του Κέντρου Οικουμενικού Ελληνισμού.

Ο Δρ. Χολέβας το 2013 Συμπεριλήφθηκε στην συλλεκτική έκδοση του βιβλίου:        «21ος Αιώνας – Προσωπικότητες του Ελληνισμού – Τομέας Θεσσαλία».