Γεράσιμος Α. Κολαΐτης

Είναι Aναπληρωτής Kαθηγητής Παιδοψυχιατρικής και Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 ευρωπαϊκά διακρατικά (π.χ. Psychotherapy of Childhood Depression, Mental Health Europe, COSIP, EUMAP, EDIG, CAMHEE) και πολλά ελληνικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα και μη. Έχει δημοσιεύσει 60 επιστημονικές εργασίες σε ξενόγλωσσα και 30 σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα, ενώ έχει κάνει πολλές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και ημερίδες. Τα κύρια ενδιαφέροντά του αφορούν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, το μετατραυματικό στρες, την κατάθλιψη, τις παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας, τις ανάγκες ψυχικής υγείας σε νεαρά άτομα με νοητική υστέρηση/αυτισμό, καθώς και τη χρήση ερωτηματολογίων και δομημένων ψυχιατρικών συνεντεύξεων σε παιδιά και εφήβους. Συμμετέχει στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ειδικευομένων ιατρών στην Παιδοψυχιατρική, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, παιδιάτρων  καθώς και ειδικών  εκτός  του χώρου της υγείας, εκπαιδευτικών κ.ά. Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ διαφόρων επιστημονικών εταιρειών (Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, ΕΨΥΠΕ κά.) καθώς και ειδικών επιτροπών σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.